El club disposa de 4 pistes de terra batuda per reservar tant a socis/abonats com a persones esporàdiques que no siguin abonades.

També disposem d’esdeveniments per a totes les edats i nivells.

Tenim una secció de competició per adults, on actualment tenim els següents equips:

 

  • INTERCLUB DAMES
  • Torneig de la Dona Treballadora
  • CT MASNOU LLIGA CATALANA ZONA MARESME ABSOLUT

ESCOLA DE TENNIS

L’escola de tennis va destinada a tots aquells nens i adults, a partir de 4 anys, que volen apendre o perfeccionar el seu nivel d’una manera lúdica, divertida i rigorosa

La nostra escola té una metdologia de treball pròpia, que treballa amb tres objectius o pilars principals que són: tècnics/tàctics; físics i actitudinals/psicològics mitjançants uns valors de superació, esforç, terball, humilitat i esperit de millora.

L’escola es deivideix per edats i nivells dels alumnes.

Diferenciem l’escola en tres grans grups:

Escola Base: són tots aquells alumnes de 4 a 17 anys que volen apendre o millorar el seu nivel de joc. Es divideixen en 3 grups (mini-tennis, Iniciació i Perfeccionament) en funció de l’edat i el nivel

Escola d’adults: són totes aquelles persones majors de 18 anys que volen iniciar-se o perfeccionar el seu joc. Es divideixen per nivel

Competició: són tots aquells alumnes que tenen com a objectiu millorar o competir de manera federada.

Els adults A Més de l’escola també podeu de les nostres CLASSES PARTICULARS


RESPONSABLE DE L’ESCOLA : MANOLO SANCHEZ