tennis

El club disposa de 4 pistes de terra batuda per reservar tant a socis/abonats com a persones esporàdiques que no siguin abonades.
També disposem d’esdeveniments per a totes les edats i nivells.
Tenim una secció de competició per adults.

escola

L’escola de tennis va destinada a tots aquells nens i adults, a partir de 4 anys, que volen aprendre o perfeccionar el seu nivell d’una manera lúdica, divertida i rigorosa.

metodologia

La nostra escola té una metodologia de treball pròpia, que treballa amb tres objectius principals: tècnics/tàctics; físics i actitudinals/psicològics fomentant valors de superació, esforç, treball, humilitat i esperit de millora. 

L’escola és divideix per edats i nivells dels alumnes.

escoles

Escola Base: Alumnes de 4 a 17 anys que volen aprendre o millorar el seu nivell de joc. Es divideixen en 3 grups (minipàdel, Iniciació i Perfeccionament) en funció de l’edat i el nivell.

Competició: Aquells alumnes que tenen com a objectiu millorar o competir de manera federada.
Escola d’adults: Persones majors de 18 anys que volen iniciar-se o perfeccionar el seu joc. Es divideixen per nivell i/o classes particulars.